Ogłoszenie o głosowaniu pisemnym

Informuję, że dnia 12 stycznia 2013 r. o godzinie 09:00 przy ul. Jutrosińskiej 16/2 w Poznaniu odbędzie się głosowanie pisemne dotyczące projektów uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia, o zmianie statutu i wyrażeniu zgody na połączenie oraz w sprawie regulaminu walnego zgromadzenia.

Głosy można oddawać korespondencyjnie z użyciem załączonej karty do głosowania.

7PKOR2012