Mage.pl wydawcą Polskiego Przeglądu Nauk Społecznych

Stowarzyszenie Mage.pl przejęło funkcję wydawcy Polskiego Przeglądu Nauk Społecznych – czasopisma naukowego wydawanego on-line.

Równocześnie Stowarzyszenie, poprzez Wielkopolską Radę Młodzieży, wspiera również proces wydawania Przeglądu Prawniczego, Ekonomicznego i Społecznego.

Działania Stowarzyszenia w zakresie wsparcia czasopism naukowych wynikają z faktu, iż zakres działalności Stowarzyszenia powiększył się o rozwój nauki oraz wsparcie szkolnictwa wyższego.