Ogłoszenie głosowania korespondencyjnego

W załączeniu publikuję ogłoszenie o głosowaniu korespondencyjnym w sprawie zmian w składzie komisji rewizyjnej i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2015 r.

Głosy można oddawać z użyciem załączonej karty do głosowania.

Dokumenty sprawozdania:

CommonInfo5936(1)
ReportEssentialSimple20139995(1)
ProfitAndLossForNonBus5736(1)
AdditionalInfoBalance5936(1)
BalanceMicroSheet5936(1)