Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny na liście czasopism punktowanych

Stowarzyszenie Mage.pl z radością informuję, że Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny został ujęty na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo zostało zaklasyfikowane na liście B i otrzymało 4 punkty.