Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1/2014

Na stronie Przeglądu Prawniczego, Ekonomicznego i Społecznego ukazały się artykuły opublikowane w numerze 1/2014.

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny to czasopismo skupiające najciekawsze artykuły z prawa, ekonomii i nauk społecznych.

Czasopismo wydawane jest kwartalnie i ukazuje się zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Numery dystrybuowane są do zaprzyjaźnionych bibliotek i instytucji naukowych nieodpłatnie.

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny znajduje się na liście czasopism punktowanych, jest też indeksowany w ramach CEEOLu, bazy AMUR oraz Index Coppernicus.