Zawiadomienie o głosowainu pisemnym w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

W związku z nie osiągnięciem quorum w głosowaniu ogłoszonym 8 kwietnia 2013 r. ponownie ogłaszam głosowanie pisemne nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.

Nowy termin oddawania głosów mija: 18 maja 2013 r.

[Ogłoszenie]
[Karta do głosowania]