Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie formalnie zostało wpisane do KRS w 2006 r. przy czym wcześniej funkcjonowało w formie stowarzyszenia zwykłego o takiej samej nazwie. Początki organizacji są związane z działalnością na polu kultury oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Podstawową działalnością Stowarzyszenia od jego powstania do ok. 2011 r. była organizacja konwentów (Stowarzyszenie było m.in. współorganizatorem Pyrkonu) i gier terenowych w okolicach Poznania. Stowarzyszenie organizowało m.in. imprezy takie jak Therion, Mgły Heneskis czy Morkon. Duża część członków działających w Stowarzyszeniu w tym okresie obecnie skupiona jest w ramach Klubu Fantastyki Chimera.

W okolicy 2011 r. działalność organizacji skoncentrowała się na organizacji imprez kulturalnych we współpracy z Klubem Osiedlowym KRĄG gdzie przez dwa lata organizowane były regularne spotkania z grami planszowymi dla dzieci i młodzieży. W związku z faktem rozpoczęcia działalności zawodowej przez kluczowych członków Stowarzyszenia działalność ta została zakończona w 2012 r.

Od 2011 r. do końca 2014 r. działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na wspieraniu nauki i szkolnictwa wyższego. Organizacja wydawała Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, który od 2015 r. ukazuje się jako Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia. W 2012 r. Stowarzyszenie wydawało również Polski Przegląd Nauk Społecznych.

Od 2014 r. do 2016 r. w Stowarzyszeniu działała Sekcja Strzelecka i Kolekcjonerska Broni Palnej.

[Przeczytaj o obecnej działalności]