Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1/2014

Na stronie Przeglądu Prawniczego, Ekonomicznego i Społecznego ukazały się artykuły opublikowane w numerze 1/2014.

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny to czasopismo skupiające najciekawsze artykuły z prawa, ekonomii i nauk społecznych.

Czasopismo wydawane jest kwartalnie i ukazuje się zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Numery dystrybuowane są do zaprzyjaźnionych bibliotek i instytucji naukowych nieodpłatnie.

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny znajduje się na liście czasopism punktowanych, jest też indeksowany w ramach CEEOLu, bazy AMUR oraz Index Coppernicus.

Mage.pl wydawcą Przeglądu Prawniczego, Ekonomicznego i Społecznego

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Mage.pl formalnie przejęło funkcję wydawcy Przeglądu Prawniczego, Ekonomicznego i Społecznego. Dotychczasowym wydawcom była Wielkopolska Rada Młodzieży – podmiot powołany przez Stowarzyszenie do wydawania czasopisma. W związku z dążeniem do zmniejszenia ilości obowiązków formalnych związanych z działaniem organizacji Stowarzyszenie postanowiło samo wydawać Przegląd zaś Wielkopolska Rada Młodzieży została postawiona w stan likwidacji.

Obecnie trwają prace nad nową stroną internetową czasopisma.

Mage.pl wydawcą Polskiego Przeglądu Nauk Społecznych

Stowarzyszenie Mage.pl przejęło funkcję wydawcy Polskiego Przeglądu Nauk Społecznych – czasopisma naukowego wydawanego on-line.

Równocześnie Stowarzyszenie, poprzez Wielkopolską Radę Młodzieży, wspiera również proces wydawania Przeglądu Prawniczego, Ekonomicznego i Społecznego.

Działania Stowarzyszenia w zakresie wsparcia czasopism naukowych wynikają z faktu, iż zakres działalności Stowarzyszenia powiększył się o rozwój nauki oraz wsparcie szkolnictwa wyższego.