Wyniki głosowania korespondencyjnego

Ogłaszam wyniki głosowania korespondencyjnego w sprawie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021 r. Głosy za: Sylwia C, Anna WZ, Maria J, Mikołaj K. Głosy przeciw: NIe odnotowano Głosy wstrzymujące się nie odnotowano...

Wyniki głosowania w trybie obiegowym

Ogłaszam, iż w trybie obiegowym uchwała z dnia 21 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2020 r. została przyjęta. Głosy za: Mikołaj K., Anna WZ, Sylwia C. Każdemu członkowi, w terminie 14 dni...

Głosowanie w trybie obiegowym

Działając na podstawie §20e Statutu Stowarzyszenia poddaję pod głosowanie obiegowe projekt uchwały o załączonej na kolejnej stronie treści. Głosy można oddawać: na adres skrzynki elektronicznej stowarzyszenie małpa mage kropka pl lub m.kondej małpa mage kropka...

Ogłoszenie wyników głosowania

Działając na podstawie §20e ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Zarząd stwierdza wyniki głosowania w trybie obiegowym nad następującym projektem uchwały: Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl...