Obywatelskie Granty Naukowe

Przejrzysty program finansowania badań naukowych ze środków prywatnych
Niniejsza strona stanowi sylwetkę naukowca ubiegającego się o dofinansowanie jego badań naukowych ze środków prywatnych. Możesz wesprzeć realizację opisanych poniżej projektów badawczych oddając 1% podatku lub darowiznę na ich realizację.

O mnie

Nazywam się Mikołaj Kondej.

 Jestem aktywnym radcą prawnym i doradcą podatkowym, zatrudnionym w PwC.

Moja praca zawodowa dostarcza mi bardzo wielu inspiracji do badań ale niestety pozostawia ograniczoną czasu na realizacje zainteresowań naukowych. Mimo to staram się regularnie publikować, wspieram również rozwój nauki pozostając redaktorem naczelnym Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia.

Zbieram środki na prowadzenie prac naukowych poświęconych regulacjom ogólnym prawa podatkowego ukierunkowanym na zwalczanie unikanie opodatkowania. 

 

 

Oddaj 1% podatku na wsparcie prac naukowych Mikołaja Kondeja wpisując w zeznaniu podatkowym:

 KRS: 0000266741
Cel szczegółowy: Obywatelskie granty naukowe – Mikołaj Kondej

 ***

 Wpłać darowiznę na rachunek:

 25 2130 0004 2001 0538 2585 0001

 (Darowizna podlega odliczeniu od podatku)

Projekty grantowe

u

Zakres grantu

Sfinansowanie etatu badawczego poświęconego przygotowaniu monografii dotyczącej przepisom ogólnym prawa podatkowego ukierunkowanym na zwalczanie unikania opodatkowania

Niezbędne środki finansowe

168 480 zł – trzy letni etat badawczy (wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia adiunkta 4680 zł). Grant zakłada, iż wynagrodzenie będzie naliczane na podstawie faktycznego czasu spędzonego na pracy naukowej (zestawienia godzinowego czasu pracy).

Nadwyżka pozyskanych środków zostanie wykorzystana na finansowanie działalności naukowej w okresie objętym grantem.

g

Rezultaty i sprawozdawczość

Efektem grantu będzie przygotowanie monografii poświęconej przepisom ogólnym prawa podatkowego ukierunkowanym na zwalczanie unikania opodatkowania.

W okresie przygotowywania publikacji wyniki prac będą na bieżąco publikowane w czasopismach naukowych.

 

%

Procent realizacji grantu

Finansowanie grantu

  • 2250 zł – darowizny osób prywatnych