Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Stowarzyszenie Mage.pl zawiadamia, iż dnia 8 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 31/1 o godzinie 21:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r.
3. Podjęcie uchwały o regulaminie walnego zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały o zmianie w komisji rewizyjnej Stowarzyszenia
5. Zamknięcie obrad