Zarząd Stowarzyszenia Mage.pl zawiadamia, iż 27 maja 2019 r.
o godzinie 20:00 przy ul. Pałuckiej 31 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie zgromadzenia
  2. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 r.
  3. Zamknięcie zgromadzenia