Zarząd Stowarzyszenia Mage.pl zwołuje na dzień 11 lipca 2019 r. godz. 7:00 (…) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl z proponowanym następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie walnego zgromadzenia
  2. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia.
  3. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia

Projekt zmian Statutu publikujemy w załączeniu.