O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Mage.pl jest, opierającą się w całości na pracy społecznej swoich członków, poznańską organizacją pożytku publicznego.

 

Celem organizacji jest prowadzenie w sposób samodzielny i ciągły działalności naukowej, w szczególności wspieranie naukowców w realizacji i publikowaniu wyników ich badań.

 

Wskazane zadanie realizujemy poprzez:

 

i

Dokumenty

Statut (11.07.2019)

Ludzie

Projekty Stowarzyszenia są realizowane przez  wolontariuszy. Wszystkie osoby zaangażowane w działalność organizacji pracują społecznie, bez wynagrodzenia.

Jeżeli chciałbyś zaangażować się w którąś z naszych inicjatyw serdecznie zapraszamy do kontaktu.