Obywatelskie Granty Naukowe

Przejrzysty program finansowania badań naukowych ze środków prywatnych
Program Obywatelskich Grantów Naukowych pozwala obywatelom i przedsiębiorcom finansować badania naukowe prowadzone przez naukowców związnych ze Stowarzyszenie Mage.pl.

Naukowiec

  • Po uzyskaniu rekomendacji władz Stowarzyszenia może za pośrednictwem Stowarzyszenia pozyskiwać środki na prowadzenie swoich badań
  • Przedstawia na stronie swoją sylwetkę naukową oraz projekty, w zakresie których ubiega się o finansowanie obywatelskie, a następnie promuje je wśród osób prawnych i firm.
  • Po otrzymaniu grantu na bieżąco publikuje sprawozdania z przeprowadzonych prac i badań.

Grantodawcy

  • Mogą wspierać konkretne projekty naukowe, m.in. poprzez odpis 1% podatku lub darowizny.
  • Mają wgląd w biezacy przebieg projektu wiedząc na co są wydawane są powierzone naukowcowi środki finansowe.
  • W zakresie przekazywanych darowizn korzystają z preferencji podatkowych związanych z przekazywaniem środków finansowych na działalność pożytku publicznego.

Lista projektów

Wesprzyj wybrane projekty naukowe i miej satysfakcję obserwując postęp sfinansowanych przez Ciebie prac badawczych.

 

Imię i nazwisko Rodzaj grantu Strona grantu
Mikołaj Kondej Finansowanie trzy letniego etatu badawczego Strona