O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Mage.pl jest, opierającą się w całości na pracy społecznej swoich członków, poznańską organizacją pożytku publicznego.

Celem organizacji jest wspieranie naukowców w realizacji i publikowaniu wyników ich badań.

Wskazane zadanie realizujemy poprzez:

i

Dokumenty

Statut Stowarzyszenia (3 czerwca 2017 r.)

Ludzie

Projekty Stowarzyszenia są realizowane przez  wolontariuszy. Wszystkie osoby zaangażowane w działalność organizacji pracują społecznie, bez wynagrodzenia.

Jeżeli chciałbyś zaangażować się w którąś z naszych inicjatyw serdecznie zapraszamy do kontaktu.