Wyniki głosowania w trybie obiegowym

Ogłaszam, iż w trybie obiegowym uchwała z dnia 21 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2020 r. została przyjęta. Głosy za: Mikołaj K., Anna WZ, Sylwia C. Każdemu członkowi, w terminie 14 dni...

Głosowanie w trybie obiegowym

Działając na podstawie §20e Statutu Stowarzyszenia poddaję pod głosowanie obiegowe projekt uchwały o załączonej na kolejnej stronie treści. Głosy można oddawać: na adres skrzynki elektronicznej stowarzyszenie małpa mage kropka pl lub m.kondej małpa mage kropka...

Ogłoszenie wyników głosowania

Działając na podstawie §20e ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Zarząd stwierdza wyniki głosowania w trybie obiegowym nad następującym projektem uchwały: Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl...

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Stowarzyszenia Mage.pl zwołuje na dzień 11 lipca 2019 r. godz. 7:00 (…) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl z proponowanym następującym porządkiem obrad: Otwarcie walnego zgromadzeniaPodjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia.Zamknięcie obrad...

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Stowarzyszenia Mage.pl zawiadamia, iż 27 maja 2019 r. o godzinie 20:00 przy ul. Pałuckiej 31 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl. Proponowany porządek obrad obejmuje: Otwarcie zgromadzeniaPodjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania...

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Stowarzyszenie Mage.pl zawiadamia, iż dnia 30 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 31 o godzinie 08:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu...

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu Stowarzyszenie Mage.pl zawiadamia, iż dnia 8 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 31/1 o godzinie 21:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie zgromadzenia 2....