Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Stowarzyszenie Mage.pl zawiadamia, iż dnia 30 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 31 o godzinie 08:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu...

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu Stowarzyszenie Mage.pl zawiadamia, iż dnia 8 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 31/1 o godzinie 21:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie zgromadzenia 2....