Ogłaszam, iż w trybie obiegowym uchwała z dnia 21 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2020 r. została przyjęta.

Głosy za: Mikołaj K., Anna WZ, Sylwia C.

Każdemu członkowi, w terminie 14 dni przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ustalonych wyników głosowania, w zakresie uwzględnienia oddanego przez niego głosu.