Działając na podstawie §20e Statutu Stowarzyszenia poddaję pod głosowanie obiegowe projekt uchwały o załączonej na kolejnej stronie treści.

Głosy można oddawać:

  • na adres skrzynki elektronicznej stowarzyszenie małpa mage kropka pl lub m.kondej małpa mage kropka pl
  • poprzez ich dostarczenie zarządowi na adres siedziby Stowarzyszenia.

Głosy można oddawać do 21 marca 2021 r. (włącznie).

Zarząd, w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania, ogłasza na stronie

Stowarzyszenia wyniki głosowania.

Każdemu członkowi, w terminie 14 dni przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec ustalonych wyników głosowania, w zakresie uwzględnienia oddanego przez

niego głosu. O wpłynięciu sprzeciwów zarząd zawiadamia komisję rewizyjną

przekazując jej ich odpis.