Działając na podstawie §20e Statutu Stowarzyszenia Zarząd poddaje pod głosowanie w trybie obiegowym następującą uchwałę:

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl zatwierdza:

  • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Mage.pl za 2019 r., na które składa się:
    • Bilans wykazujący sumę aktywów i pasywów na poziomie 21502.25 zł,
    • Rachunek zysków i strat, w którym wykazano zysk netto na poziomie 2229.12 zł,
    • Informacja dodatkowa.
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności.

Głos można oddawać na adres glosowania@mage.pl.

Wyznacza się termin na oddawanie głosów 31 maja 2020 r.

W terminie 7 dni od daty zakończenia głosowania zarząd ogłosi na stronie Stowarzyszenia jego wyniki.

Każdemu członkowi, w terminie 14 dni przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ustalonych wyników głosowania, w zakresie uwzględnienia oddanego przez niego głosu.